زمان

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

۶ فروردين ۱۳۹۸
16:00

کیش ایرKIS7114

كيش

طبق برنامه

نوروز 98 نوروز 98

سامانه شهراه سامانه شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

مناسبت ها مناسبت ها

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

میزان رضایت شما از فرودگاه بین المللی شاهرود و خدمات آن چقدر است؟