نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه شاهرود در سال 1336 هجری شمسی در 15 کیلومتری شرق شهرستان شاهرود در مجاورت جاده شاهرود به مشهد احداث گردیده است .این فرودگاه در مساحتی در حدود 720 هکتار در ارتفاع 4197 پایی از سطح دریا واقع شده است .

از آنجا که توسعه فرودگاه در توسعه صنعت و رشد و شکوفایی منطقه اجتناب نا پذیر است لذا طرح توسعه فرودگاه در دستور کار قرار گرفت و در سال 1367 کلنگ احداث ساختمانهای ترمینال تطویل و توسعه باند پرواز و اپرون زده شد .

در اواخر سال 1380 با فرود اولین هواپیمای مسافری بهره برداری از فرودگاه عملا آغاز گردید پس از مدتی وقفه در آذر ماه سال 1386 باتلاش مسئولان پروازهای این فرودگاه به مقصد تهران برقرار گردید.