پارکینگ فرودگاه پارکینگ فرودگاه

پارکینگ مسقف فرودگاه شاهرود به  صورت شبانه روزی و رایگان، آماده خدمت به مسافران گرامی میباشد