نمایش محتوا نمایش محتوا

تلفن دفتر مدیریت

02331888000

تلفن اطلاعات پرواز

199

فکس

02332506360

تلفن حراست فرودگاه

02331886000

ایمیل روابط عمومی فرودگاه

shahroud.info@airport.ir

آدرس

شاهرود- کیلومتر 15 جاده مشهد- فرودگاه شاهرود