زمان

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

۳۰ فروردين ۱۳۹۸
09:40

ایران ایرIRA3308

تهران

باطل شد

۳۰ فروردين ۱۳۹۸
13:45

ایران ایرIRA3395

مشهد

باطل شد

۳۰ فروردين ۱۳۹۸
16:30

کیش ایرKIS7114

كيش

باطل شد

نوروز 98 نوروز 98

سامانه شهراه سامانه شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

مناسبت ها مناسبت ها

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

میزان رضایت شما از فرودگاه بین المللی شاهرود و خدمات آن چقدر است؟