اخبار اخبار

۲۷ آبان ۱۳۹۷
مانور زمستاني سالانه فرودگاه شاهرود با حضور مسئولان و بررسي عملکرد تجهيزات مرتبط با برفروبي و پاکسازي سطوح پروازي برگزار شد.
۷ شهريور ۱۳۹۷
مرز هوايي شدن فرودگاه شاهرود باعث رونق مناطق اطراف آن مي‎شود