اخبار اخبار

۱۹ خرداد ۱۴۰۰
مدير فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود از اختصاص يک دستگاه خودرو پيشرفته ولوو مدل FM 460 به اين فرودگاه خبر داد .
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
کوزه چي نساليان مدير فرودگاه از راه اندازي سامانه 199 با هدف ارايه خدمات مطلوب و پاسخگويي به مسافران خبر داد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
تمرين محدود طرح اضطراري فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود با سناريوي آتش سوزي انبار ضايعات در مجاورت باند با رعايت کامل دستور العمل هاي بهداشتي و مطابق با قوانين و الزامات ابلاغي از سوي سازمان هواپيمايي کشوري برگزار گرديد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
به مناسبت اعياد خجسته ماه رجب بهرام کوزه چي نساليان مدير فرودگاه با حضور در دفتر امام جمعه گزارشي از اقدامات و پروژه هاي زير ساختي انجام شده در طول يکسال گذشته ارائه نمود .
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
باحضور مديريت ، اعضاي شوراي اداري ونماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ، بصورت ويدئوکنفرانس درخصوص شاخصهاي اختصاصي وعمومي ارزيابي عملکرد سال99 برگزار شد.
۱۶ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي فرودگاه شاهرود ، بهرام کوزه چي نساليان مدير فرودگاه ، از تهيه و نصب نوار نقاله هاي خطي و پالتي جديد خبر داد.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
مدير فرودگاه شاهرود از خط کشي اپرون و تاکسي وي سطوح پروازي خبر داد .
۱ مرداد ۱۳۹۹
سيستم کمک ناوبري VOR/DME فرودگاه شاهرود توسط هواپيماي فلايت چک وارسي شد.