اخبار اخبار

۲۷ آبان ۱۳۹۷
مانور زمستاني سالانه فرودگاه شاهرود با حضور مسئولان و بررسي عملکرد تجهيزات مرتبط با برفروبي و پاکسازي سطوح پروازي برگزار شد.