اخبار اخبار

۱۰ خرداد ۱۴۰۱
فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليت هاي خدمات نظافت ، نگهداري فضاي سبز و راهبري و نگهداري واحد فني مهندسي فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
با ابلاغ فرمانده حفاظت هواپيمايي فرودگاههاي کشور، سرگرد روح ا... پاسندي بعنوان فرمانده جديد يگان حفاظت هواپيمايي فرودگاه هاي استان سمنان (شاهرود) منصوب و از خدمات سرگرد مصلحت پيري ، قدرداني شد.
۸ اسفند ۱۴۰۰
به منظور حفظ و ارتقاء آمادگي در شرايط اضطراري و بر اساس سناريو تدوين شده در دفتر مقررات فرودگاهي ، مديريت بحران و پدافند غير عامل ، تمرين طرح اضطراري برگزار شد.
۳۰ آذر ۱۴۰۰
دو باب نماز خانه در سالن ترمينال جديد بهسازي شد .
۹ آذر ۱۴۰۰
مدير فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود با دريافت لوح به عنوان خادم نماز در سال 1399 مورد تقدير و تشکر قرار گرفت.
۲ آذر ۱۴۰۰
مراسم گراميداشت هفته بسيج با برگزاري صبحگاه مشترک با حضور مديريت و کارکنان بسيجي ، پليس فرودگاه شاهرود و سپاه حفاظت هواپيمايي در محوطه اين يگان برگزار شد.
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود با برگزاري مانور عمليات زمستاني در راستاي آماده سازي تجهيزات فرودگاهي براي مقابله با شرايط نامساعد جوي و بارش هاي زمستاني آماده شد.
۲۶ آبان ۱۴۰۰
مديريت فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود با اعضاء شوراي شهر و شهردار جديد شاهرود ديدار و گفتگو کرد
۲۴ مهر ۱۴۰۰
بر اساس ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان سمنان در سال 99 ، فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود موفق به کسب امتياز کامل شد.
۲ شهريور ۱۴۰۰
ابوالقاسم فقيهي به عنوان سرپرست معاونت فرودگاه بين المللي شهداي شاهرود منصوب شد.