اخبار اخبار

۷ شهريور ۱۳۹۷
مرز هوايي شدن فرودگاه شاهرود باعث رونق مناطق اطراف آن مي‎شود
۳ تير ۱۳۹۷
پارکينگ مسقف خودرو در فرودگاه شاهرود با هدف ساماندهي خودروهاي مسافران به بهره برداري رسيد.